उत्पादन प्रक्रिया

1. आमचा कारखाना

2. साहित्य QC

2. साहित्य QC

3. कटिंग

3. कटिंग

3. कटिंग

4. प्रथम पॉलिशिंग

5. एकत्र करणे

6. गोंद

7. QC

8. खिळे ठोकणे

9. पॉलिशिंग

10. QC

11. ड्राइव्ह बिजागर आणि हस्तांदोलन

12. पेटिंग

12. रंग मरत आहे

13. खोदकाम

13. लेसर खोदकाम

14. QC

14. QC

15. पॅकिंगसाठी तयार

16. पॅकिंग साहित्य

16.पॅकिंग

17. चांगले पॅक

18. कंटेनर लोडिंग

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29