उत्पादन प्रक्रिया

1. आमचा कारखाना

2. साहित्य QC

2. साहित्य QC

3. कटिंग

3. कटिंग

3. कटिंग

4. प्रथम पॉलिशिंग

5. एकत्र करणे

6. गोंद

7. क्यूसी

8. नेलिंग

9. पॉलीशिंग

10. क्यूसी

11. ड्राइव्ह बिजागर आणि पकडी

१२. पायटिंग

12. रंग संपणारा

13. खोदकाम

13. लेसर खोदकाम

14. क्यूसी

14. क्यूसी

15. पॅक करण्यास सज्ज

16. पॅकिंग सामग्री

16. पॅकिंग

17. चांगले पॅक केलेले

18. कंटेनर लोड करणे

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29